Sidan senast uppdaterad 2015-10-04

Avelsvärdering och licensiering av hingstar

Vid avelsvärdering av hingstar bedöms och poängsätts hingstarnas exteriör, deras mankhöjd mäts, de genomgår en veterinärundersökning och DNA-testas.

Hingstar som visats för avelsvärdering och godkänts stambokförs i Riksstambok för dartmoor efter att deras ägare har ansökt hos SH om detta. De får då ett RD-nummer efter sitt namn. Stambokföringsavgiften för avelsvärderad och godkänd dartmoorhingst är 3000 kronor. Du kan läsa rasvisa kraven i sin helhet på Svenska Hästavelsförbundets webbplats.

När hingsten är stambokförd och före första betäckningen ska ägaren lösa betäckningsrapportblock. Mer information om detta finns på Svenska Hästavelsförbundets webbplats.

Licenseringen sker årligen och betalas till föreningen före årets första betäckning. För närvarande är avgiften 300 kronor per år. Betald avgift innebär att hingsten presenteras på Svenska Dartmoorsällskapets webbsida för avelsverksamma hingstar under året.

.

De hingstar som är införda i Dartmoor Pony Societys hingststambok eller i motsvarande avdelning av någon av dess erkända dotterstamböcker behöver inte avelsvärderas i Sverige innan de får licens här i landet.

Att anmäla att en hingst kastrerats

Många valacker står fortfarande registrerade som hingstar på sitt ägarbevis och i SH:s databas Blå Basen. Det gör att det blir fel i utställningskataloger och resultatlistor. Men du kan utan kostnad registrera att din ponny blivit valack. Kryssa i rutan kastrering och datum på ponnyns ägarbevis och skicka in detta till Svenska Hästavelsförbundets kansli, Box 314, 532 24 Skara. Du får då ett nytt ägarbevis med rätt kön på ponnyn. Uppgiften i Blå Basen korrigeras samtidigt.

Avelsvärdering av ston

Dartmoorston avelsvärderas vid premiering eller genom att stoägaren skickar in begäran om avelsvärdering till SH. Avelsvärdering kan ske både som individprövning och som avkommeprövning.

Läs mer om avelsvärdering av ston och vårt storeglemente där alla regler finns på Svenska Hästavelsförbundets webbplats.

När ponnyn säljs eller dör

När ponnyn byter ägare ska ägarbytet anmälas till SH. Var rädd om ägarbeviset! Ett förkommet ägarbevis behandlas på samma sätt som ett förkommet pass, det vill säga SH annonserar om dödande av originalhandling i tidningen Ridsport och om ingen protesterat inom fyra veckor utfärdar de en ny handling mot att du får betala en förhöjd ny avgift. När din ponny dör rapporterar du det till SH genom att sända in passet och ägarbeviset till SH, ifyllt med datumet då ponnyn dog. Dessa regler gäller från och med 2011. Tidigare var det Svenska Dartmoorsällskapet som utfärdade passen, men nytt regelverk från Statens Jordbruksverk har förändrat förutsättningarna för rasföreningarna. Om handlingar skickas in till oss av misstag vidarebefordrar vi dem naturligtvis till SH.

Klicka på loggan nedan och sökefter din ponny i Svenska Hästavelsförbundets databas Blå Basen!