Sidan senast uppdaterad 2018-01-03

Vad är ett hästpass?

Alla hästar ska enligt lag ha varsitt hästpass. Det har beslutats inom EU och beslutet backas upp av Statens Jordbruksverk i Sverige. Ett hästpass är ett registreringsbevis kompletterat med olika bilagor som samlats i en plastpärm. Bilagorna innehåller uppgifter om vaccinationer, ägare, vilka läkemedel hästen har behandlats med samt ett konturdiagram där en ID-kontrollant har beskrivit hästens signalement.

För dartmoorrasens del utfärdas hästpassen av Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara. Telefon: 0511-44 18 81. SH är från och med 2011 avelsorganisation för dartmoor och därför den organisation som sköter allt som rör pass, ägarbyten med mera.

Att ansöka om hästpass för sitt föl

Det första du som uppfödare ska göra när du har ett dartmoorsto som fölat är att rapportera resultatet av betäckningen till hingstägaren och till SH. Du kan läsa om hur du går till väga på SH:s hemsida. Du fyller i om du fått ett sto- eller hingstföl. Även om stoet gått gall, kastat eller dött medan hon var dräktig så måste du skicka in rapporten. Det är din skyldighet som stoägare och en förutsättning för att passet ska kunna utfärdas. Alla föl ska inspekteras av en godkänd ID-kontrollant medan de går vid moderns sida. ID-kontrollanten fyller i ett konturdiagram som ska skickas in till SH tillsammans med ansökan om hästpass. En lista på godkända ID-kontrollanter finns på SH:s webbplats. Det framgår av listan vilka ID-kontrollanter som även är godkända chipmärkare. Sedan 2006 krävs chipmärkning vid all nyregistrering av dartmoorponnyer. Förutom flertalet ID-kontrollanter är även alla veterinärer behöriga att utföra chipmärkning. Skicka med en kopia av ägarbeviset för modern till fölet när du ansöker om pass. Det underlättar SH:s hantering.

All övrig information om hur du ansöker om pass, priser samt ansökningsblankett finns på SH:s webbplats. Registreringsnumret ponnyn får består av åtta siffror. De två första är raskoden 40. Det betyder att ponnyn är en dartmoor. Tredje och fjärde siffran är slutsiffrorna i födelseåret. De fyra sista siffrorna är ett löpnummer som identifierar ponnyn. Registreringsnumret ingår som de sista åtta siffrorna i ponnyns unika europeiska UELN-nummer.

Avelsvärdering och licensiering av hingstar

Hingstar som visats för avelsvärdering och godkänts stambokförs i Riksstambok för dartmoor efter att deras ägare har löst licens för dem. De får då ett RD-nummer efter sitt namn. Vid avelsvärderingen bedöms och poängsätts hingstarnas exteriör, deras mankhöjd mäts, de genomgår en veterinärundersökning och DNA-testas. Stambokföringsavgiften för avelsvärderad och godkänd dartmoorhingst är 3000 kronor. Du kan läsa rasvisa kraven i sin helhet på Svenska Hästavelsförbundets webbplats.

De hingstar som är införda i Dartmoor Pony Societys hingststambok eller i motsvarande avdelning av någon av dess erkända dotterstamböcker behöver inte avelsvärderas i Sverige innan de får licens här i landet. Licenseringen sker årligen.

.

Att anmäla att en hingst kastrerats

Många valacker står fortfarande registrerade som hingstar på sitt ägarbevis och i SH:s databas Blå Basen. Det gör att det blir fel i utställningskataloger och resultatlistor. Men du kan utan kostnad registrera att din ponny blivit valack. Kryssa i rutan kastrering och datum på ponnyns ägarbevis och skicka in detta till Svenska Hästavelsförbundets kansli, Box 314, 532 24 Skara. Du får då ett nytt ägarbevis med rätt kön på ponnyn. Uppgiften i Blå Basen korrigeras samtidigt.

När ponnyn säljs eller dör

När ponnyn byter ägare ska ägarbytet anmälas till SH. Var rädd om ägarbeviset! Ett förkommet ägarbevis behandlas på samma sätt som ett förkommet pass, det vill säga SH annonserar om dödande av originalhandling i tidningen Ridsport och om ingen protesterat inom fyra veckor utfärdar de en ny handling mot att du får betala en förhöjd ny avgift. När din ponny dör rapporterar du det till SH genom att sända in passet och ägarbeviset till SH, ifyllt med datumet då ponnyn dog. Dessa regler gäller från och med 2011. Tidigare var det Svenska Dartmoorsällskapet som utfärdade passen, men nytt regelverk från Statens Jordbruksverk har förändrat förutsättningarna för rasföreningarna. Om handlingar skickas in till oss av misstag vidarebefordrar vi dem naturligtvis till SH.

Klicka på loggan nedan och sökefter din ponny i Svenska Hästavelsförbundets databas Blå Basen!